Båt og veldikehold

 

Vedlikehold er en stor del av det å eie båt. Dette er kanskje det mange også frykter mest. Frykten for alt vedlikeholdet er nok noe av grunnet til at mange dropper å kjøpe seg båt. Vårpuss er et kjent begrep. Alle båteiere må gjøre vedlikehold om høsten før høstlagringen og om våren før man bruker båten. På høsten bør man gå over alt av metall og tre, og gi dette en skikkelig lag. Det er viktig å sette inn alt med midler som hindrer rust og hindrer angrep på treverket.

Når man tar opp båten om våren vil noe av jobben allerede være gjort. Når det er sagt er det fortsatt viktig å ta en skikkelig vårpuss. Den starter når båten kommer opp av vannet. Når båten er ute av vannet må man spyle båten ren for alt mulig ting og tang som sitter fast på bunn. Etter båten er spylt rent må man rense dekket. Her må man ofte pusse dekket litt deretter legge på nytt dekke. Har man trebåt kan det fort bli en skikkelig jobb. Trebåten må tørke litt, så pusses og så lakkes på nytt. Det samme gjelder for plastikkbåter, men her er ofte selve pussen litt lettere.

Etter man har brukt noen skikkelige dager på puss, vask og stell utvendig er det tid for motor og drev. Motoren er båtens arbeidshest. Den må pusses og alle drev må gås over. Det er viktig at alt fungerer slik at det ikke blir noen overraskelser på tur.

Siste skritt er innvendig vedlikehold. Alt må pusses, vaskes og sjekkes. Alle elektriske ledninger må sjekkes i tilfelle det er noe brudd eller andre kortslutninger.

God båttur!

Rebecka